thomaso
Miniposter

Miniposter


Sex populära motiv från Göteborg i A-4format.  Viking, Vinga, Kungsholm, Liseberg, Fiskekyrka och Göteborgsspårvagnen. Tryckta på Munken Lynx matt papper i  200 gram.  
89 kr st. Fraktfritt
Ange motivval och antal i meddelande rutan i samband med betalningen.

Six popular motifs from Gothenburg in A-4 format. Viking, Vinga, Kungsholm, Liseberg, Fiskekyrka and Göteborg. Printed on Munken Lynx matte paper in 200 grams. 89 kr st. Free shipping. Enter the subject selection and number in the notification box associated with the payment.

89 SEK