thomaso
Marstrand

Marstrand


C

Carlstens fästning byggdes för att försvara Marstrandsön som var en viktig handelsplats. Befästningsverket uppfördes mellan 1658-1860. Idag är det öppet för allmänheten.

Carlstens fortress was built to defend Marstrand island which was a significant trading venue. The fortifications were built between 1658-1860. Today it is open to public visits.

350 SEK