thomaso
Marstrand

Marstrand


Carlstens fästning uppfördes för att försvara Marstrand som var en betydande handelsplats. Befästningsverket uppfördes mellan 1658-1860.  Det försvarsmässiga användandet av fästningen upphörde år 1993 då kustspaningsradarn i Karlstenstornet togs bort. Idag är det öppet för besök för allmänheten.


Retroinspirerad poster tryckt på 200g  halv-matt papper.
Format: 50x70 cm
 
Går även att köpa via  mailorder till info@thomaso.se samt inbetalning till bankgiro 392-2283

Carlsten fortress was built to defend Marstrand that was a major trading center. The building was erected between 1658-1860. The defense use of the fortress ceased in 1993 when the coastal surveillance radar in Karlsten tower was removed. Today it is open to the public for the public.
350 SEK