thomaso
På kryss

På kryss


Till havs. Redan på femtiotalet blev segling en folksport. Sverige har många äldre träbåtar som fortfarande är i gott skick och används flitigt.

At sea. In the fifties, sailing became a popular sport. Sweden has many older wooden boats that are still in good condition and are used diligently.

 


350 SEK