thomaso
Royal Court

Royal Court


Högvakten har funnits vid Kungliga slottet sedan1523. Det är den vaktstyrka som skyddar Stockholms slott och kungafamiljen.  

The Royal Guard has been at the Royal Palace since 1523. It is the guard that protects the Royal Palace and is the royal family's guard of honor.


350 SEK