thomaso
Royal Palace

Royal Palace


Stockholms slott är H.M. Konungens officiella residens Det är byggt i barockstil av arkitekt Nicodemus Tessin och utformat som ett romerskt palats. Slottet är öppet för besökare året om.

The Royal Palace is official residenc of the Swedish monarch. It is built in baroque style by architect Nicodemus Tessin and designed as a Roman palace. The castle is open to visitors
350 SEK