thomaso
Swedish moose

Swedish moose


Älgen på bilden är en av Sveriges över 400 000 älgar. En fullvuxen älgtjur kan ha en mankhöjd på över två meter och väga upp till 850 kg.

The moose on the picture is one of Sweden's over 400,000 moose. A full-grown bull may have a shoulder height of over 2 meters and weigh up to 850 kg.

350 SEK